Wie zijn wij?

Goede zorg wordt geleverd door vakbekwame zorgverleners die hun deskundigheid combineren met de passie om anderen gelukkig te zien. Al heel lang weten we dat het lastig om de juiste zorg te krijgen, zeker als je er vrijwel alleen voor staat. Soms zijn naasten letterlijk te ver weg !  daarom is Thuizsorg  dichbij en betrokken.

Dat doen we niet alleen, dat doen we juist samen. Gewoon logisch nadenken en doen!

Daarom staat bij ons de Z vlak naast de S van samen.

Wat is Thuizsorg?

Thuizsorg combineert verzorging en verpleging in uw eigen huis.
Samen met u, uw partner en/of uw mantelzorger
bespreken we de zorg die nodig is. Op korte termijn en wellicht in de toekomst. Voor de een is wat lichte hulp bij het opstaan,
wassen en aankleden voldoende, voor de ander is er
meer verpleegkundige zorg nodig.

Elke dag is anders, iedere mens is anders!

Wat kost Thuizsorg?

Thuizsorg valt onder de Zorgverzkeringswet (ZVW) en vergoedt de kosten.

U heeft echter wel een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige van Thuizsorg BV.

Plan uw afspraak hier in

Thuizsorg kernwaarde

(Ver)binden, uitdagen, doorzetten, kansen zien en gepaste humor.

 • Wij creëren met elkaar een omgeving, waarin in oplossingen wordt gedacht, met een houding van wederzijds respect, bemoediging en reflectie op eigen handelen.
 • Onze zorgverlening is op maat, per cliënt wordt bekeken en besproken wat er nodig is om tot een autonoom persoon uit te bloeien.
 • Iedereen met een hulpvraag is welkom met als voorwaarde voor een zorgtraject dat de persoon wilsbekwaam is.
 • Ouders, kinderen, familieleden en vrienden worden actief betrokken bij het zorgtraject en vervullen ook een rol in het proces naar betere kwaliteit van leven.

Thuizsorg is altijd dichbij en betrokken.
Daarom staat bij ons de Z vlak naast de S van samen.

 • Het welzijn van de individuele mens staat centraal
 • Er is altijd sprake van directe zorg
 • Geen taalbarrière
 • Er wordt uitsluitend gewerkt met deskundige en ervaren zorgverleners

 • Vrijwel dezelfde zorgverleners bij u aan huis
 • Uw zorg in vertrouwde handen
 • Zorg die wordt besproken met u en dan vorm krijgt naar uw wensen en behoeften
 • Naast medische zorg kijken wij ook naar andere aspecten ter bevordering van het welzijn van de zorgvrager