De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht ondersteuning te bieden aan mensen die het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Via het Wmo-loket van de gemeente vraagt u huishoudelijke hulp aan. In een onderzoek (bekend staand als het ‘keukentafelgesprek’) stelt de gemeente vast wat u of uw naaste nodig heeft. Voor ondersteuning vanuit de Wmo betaalt je naaste een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.